Ciechanowiec

Gmina Ciechanowiec położona jest w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Od zachodu i południowego-zachodu graniczy ona z leżącymi na terenie Województwa Mazowieckiego gminami: Boguty-Pianki, Nur i Sterdyń. Granicę pomiędzy gminami Ciechanowiec i Sterdyń stanowi 4-kilometrowy odcinek rzeki Bug. Od południa graniczy ona z gminą Perlejewo, od wschodu - z gminami Grodzisk i Rudka, od północy - z gminą Klukowo - gminami leżącymi na terenie Województwa Podlaskiego.

Powierzchnia gminy wynosi 20 145 ha, z czego około 2600 ha przypada na miasto Ciechanowiec, resztę stanowią tereny wiejskie.

Miasto Ciechanowiec leży na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu.

Przez miasto przepływa rzeka Nurzec będąca prawym dopływem Bugu (ujście 8 km za Ciechanowcem).