Czyżew

Gmina Czyżew (do 31.12.2010 Czyżew Osada) położona jest na terenie województwa podlaskiego, w południowo - zachodniej części powiatu wysokomazowieckiego, na obszarze Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Teren gminy zajmuje obszar 123,4 km² z czego około 7% stanowią tereny leśne a użytki rolne 87%.

Przez teren gminy przepływa rzeka Brok, dopływ Bugu.

Siedzibą gminy jest miasto Czyżew .