Klukowo

Gmina Klukowo leży w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Położona jest w południowej części powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminami Szepietowo i Czyżew, od wschodu z gminami Rudka i Brańsk, od południa z miastem i gminą Ciechanowiec, od zachodu z gminą Boguty Pianki, znajdującą się na terenie województwa mazowieckiego. Siedzibą władz Gminy jest Klukowo, duża wieś położona w północno – zachodniej części Gminy.

Gmina położona jest w dolinie rzeki Nurzec, która wchodzi w skład dorzecza rzeki Bugu. Ponadto przez jej teren przepływają rzeki Płonka i Nitka.

Przez gminę Klukowo przebiega droga powiatowa, stanowiąca główne połączenie między miastami Ciechanowiec i Wysokie Mazowieckie. Droga ta tworzy korzystne połączenie z drogą Zambrów – Białystok.

Gmina zajmuje powierzchnię 123,77 km2, której znaczącą część stanowią użytki rolne. Na terenie Gminy znajduje się 38 wsi o łącznej liczbie 4.893 mieszkańców.