Kulesze Kościelne

Gmina Kulesze Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Jako jedna z dziewięciu gmin wchodzi w skład powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Rutki i Kobylin Borzymy, od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z Wysokie Mazowieckie, od wschodu z gminą Sokoły.

W podziale fizyczno-geograficznym obszar gminy Kulesze Kościelne położony jest w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej wchodzącej w skład makroregionu Niziny Północno-Mazowieckiej.

Przez teren gminy nie przebiegają odcinki dróg krajowych i wojewódzkich. Należy więc ona do specyficznie położonych, nielicznych gmin poza wszelkimi ruchami tranzytowymi. Gmina położona jest pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa-białystok a drogą nr 66 Zambrów-Wysokie Mazowieckie. Teren gminy przecina nieczynna linia kolejowa Łapy-Śniadowo.

Powierzchnia gminy wynosi 115,5 km2. W jej granicach znajdują się 32 sołectwa. Sieć osadnicza gminy jest równomiernie rozmieszczona. Najmniejsze skupisko jednostek osadniczych występuje w zachodniej części gminy.