Nowe Piekuty

Samorządowa gmina Nowe Piekuty istnieje od 1990 roku i liczy sobie 35 miejscowości. Siedzibą gminy jest wieś Nowe Piekuty. Jest to gmina typowo wiejska, zlokalizowana we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego, dokładnie w jednostce strukturalnej Międzyrzecze Łomżyńskie i Wysoczyzna Wysokomazowiecka. Jej południowe tereny położone są w obszarze Chronionego Krajobrazu „Doliny Bugu i Nurca”. Północna część należy do rejonu intensywnej produkcji rolnej. Rzeźba terenu gminy jest mało urozmaicona, uboga w większe kompleksy leśne oraz duże powierzchnie wodne.Ziemie gminy położone są w dorzeczu Bugu i Narwi.

Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 659: Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Dąbrówka Kościelna - do drogi nr 66.