Rudka

Gmina Rudka jest gminą wiejską, położoną pośród dużych kompleksów leśnych w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie bielskim. Pod względem geograficznym gmina położona jest w obrębie równiny Bielskiej i wysoczyzny Drohickiej wchodzących w skład Niziny Północnopodlaskiej.

Gmina Rudka graniczy z następującymi gminami: od północy i wzdłuż z gminą Brańsk, w północno-wschodniej części z gminą miejską Brańsk, od południowego wschodu z gminą Grodzisk, od południowego zachodu z gminą Ciechanowiec i od zachodu z gminą Klukowo. Po północnej granicy gminy przepływa rzeka Nurzec.

Powierzchnia gminy wynosi 70,21 km2, z czego około 40% stanowią lasy. Gmina podzielona jest na 9 sołectw (10 miejscowości).