Miasto Brańsk

Brańsk leży w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, przy ujściu rzeki Bronka do Nurca, na obszarze "Zielonych Płuc Polski". Tereny Brańska znajdują się w południowo-zachodniej części mezoregionu Równiny Bielskiej wchodzącej w skład regionu Niziny Północno-Podlaskiej.

Miasto leży na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej 66 w relacji Zambrów-Bielsk Podlaski-Połowce oraz drogi wojewódzkiej nr 681 Łapy-Ciechanowiec.

Brańsk liczy obecnie 4 tysiące mieszkańców. Miasto dysponuje rozległymi terenami: 3243 ha, w tym 875 ha lasów, 2129 użytków rolnych, 1425 gruntów rolnych. Przez miasto przepływa także rzeka Nurzec, dopływ Bugu.